menu
0

Košarica je prazna

Povlačenje iz ugovora

Potrošač ima pravo na temelju članka 53., stavka 7. Građanskog zakonika da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana primitka robe bez navođenja razloga, i to uvijek u pisanom obliku. Ako se tako odluči, mora neoštećenu robu, bez znakova habanja, po mogućnosti u originalnom pakovanju, uključujući i dokaz o kupovini, odmah poslati natrag dobavljaču. Prodavatelj će kupcu novac za robu vratiti u roku mjesec dana od povlačenja iz ugovora, i to na dogovoreni način. Prodavatelj ima pravo zadržati povrat novca dok ne dobije svoju robu natrag od kupca. U nikakvom slučaju nemojte nama slati robu pouzećem! Ovakvo vraćena roba neće biti primljena i na taj način će se samo produžiti vrijeme obrade.

Reklamacja robe

Eventualne reklamacije se moraju primijeniti kod prodavatelja, kod kojeg je roba kupljena, i to bez odlaganja, odmah nakon pronalaženja kvara, e-mailom: sklep@defens.pl. Prodavatelj je dužan potvrditi prijem reklamacije sa podacima o tome, kada je potrošač primijenio reklamaciju, što je predmet reklamacije i koji način rješavanja reklamacije potrošač traži (popravak, zamjenu robe ili povrat novca).

Prodavatelj će odlučiti o reklamaciji najkasnije u roku 3 radna dana. Taj rok se produžuje za vrijeme, potrebno za stručnu procjenu nedostatka. U slučaju odbijanja reklamacije je prodavatelj dužan potrošaču izdati napisano obrazloženje. U nikakvom slučaju nemojte nama slati robu pouzećem! Ovakvo vraćena roba neće biti primljena i na taj način će se samo produžiti vrijeme obrade.

Prihvaćena reklamacija mora biti riješena najkasnije u roku 30 od dana primjene reklamacije, ako prodavatelj i kupac na dogovore duži rok. Pod rješavanjem reklamacije se podrazumijeva popravak robe, zamjena za ispravnu robu ili povrat novca. Traženi način rješavanja reklamacije se mora navesti na obrascu za reklamacije. U slučaju da robu nije moguće popraviti, potrošač ima pravo na povrat novca ili zamjenu robe za ispravnu.

Informacije na ovoj web stranici su dane u najboljoj namjeri u informativne svrhe te u potpunosti na Vaše razmatranje i uviđaj. One ne predstavljaju liječničke ili medicinske savjete te se ne smiju koristiti za dijagnozu ili terapiju vaših problema. Publikacije i sadržaj koji se nalazi na stranicama www.hr.defens.pl ili bilo koji njihov dio ne može se smatrati dovoljnim temeljem za donošenje medicinskih, osobnih, financijskih ili poslovnih odluka. Prije korištenja dodataka prehrani potražite savjet liječnika o upotrebi pojedinog proizvoda. Dodaci prehrani ne mogu zamijeniti liječnički postupak ili liječenje. U slučaju neshvaćanja, pogrešnog razumijevanja ili zlouporabe danih informacija, web stranica www.hr.defens.pl nije odgovorna za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu, uključujući i eventualno narušavanje zdravlja. U slučaju problema, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Dodaci prehrani namijenjeni za dopunjavanje normalne prehrane, nisu zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu i nisu zamjena za lijekove, koje je propisao liječnik. Ne preporučujemo prekidati uzimanje propisanih lijekova utijekom svoga liječenja bez dogovora sa liječnikom.

Proizvodi predstavljeni na defens.pl nisu namijenjeni dijagnozi, terapiji, liječenju ili prevenciji bolesti.